logo

Meny

Du er her:

Registreringsstatistikker

Registreringsstatistikkene er bygd opp med antall og prosentvise andeler for den aktuelle måned og akkumulerte tall/prosentandeler for hittil i året.

Det sammenlignes med tilsvarende periode i fjoråret. De fleste statistikkene angir også endringer i forhold til tilsvarende periode i fjor med antall og prosent.
Statistikkene angir merkenavn og er rangert etter salgsvolum hittil i år.

For Personbiler, Vare/kombinertbiler < 3.5 tonn, Mopeder, Lette motorsykler og Tunge motorsykler kan statistikkene også angi modellnavn og være rangert etter mest solgte modell hittil i år.

Alle registeringsstatistikker kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Her er noen eksempler på registreringsstatistikker vi kan levere:

  • Kjøretøygrupper
  • Segmenter
  • Spesialstatistikker
  • Geografiske områder
  • Dagstall/Perioder
  • Bruktimport
  • Eierskifte

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no