logo

Meny

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS) har sin kjernevirksomhet innen bil- og veistatistikk og bildata. Vi produserer blant annet registreringsstatistikker for alle kjøretøygrupper, utstyrs- og bildata, samt nybilpriser.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS) eies av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) som er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for at veitrafikken skal kunne avvikles på en mest mulig effektiv, rasjonell, trafikksikker og miljøeffektiv måte. OFV arbeider for reduserte bilavgifter og bedre standard på veinettet.

Medlemmene representerer godstransport, kollektivtrafikk, privatbilisme, veibyggere, veitransportens servicebedrifter fra bensinstasjoner, forsikring, finansiering- og verkstedindustrien, til offentlige myndigheter.

OFV eies av medlemmene. Virksomhet finasieres av medlemskontingent, utbytte fra aksjeselskapet OFV AS og avkastning på oppsparte midler.

OFVs visjon er å være det ledende fellesorgan for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og for politiske beslutninger på området.

OFV utarbeider egne utredninger, finansierer forskning, samler og distribuerer informasjon om bilbruk i samfunnet.

Du finner mer informasjon om foreningen OFV på www.ofv.no.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no