logo

Meny

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS) har sin kjernevirksomhet innen bil- og veistatistikk og bildata. Vi produserer blant annet registreringsstatistikker for alle kjøretøygrupper, utstyrs- og bildata, samt nybilpriser. For mer informasjon se Våre produkter.

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for at veitrafikken skal kunne avvikles på en mest mulig effektiv, rasjonell, trafikksikker og miljøeffektiv måte. Vi arbeider for reduserte bilavgifter og bedre standard på veinettet.

Våre medlemmer representerer godstransport, kollektivtrafikk, privatbilisme, veibyggere, veitransportens servicebedrifter fra bensinstasjoner, forsikring, finansiering- og verkstedindustrien, til offentlige myndigheter.

OFV eies av våre medlemmer. Vår virksomhet finasieres av medlemskontingent, utbytte fra aksjeselskapet OFV AS og avkastning på oppsparte midler.

OFVs visjon er å være det ledende fellesorgan for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og for politiske beslutninger på området.

Vi utarbeider egne utredninger, finansierer forskning, samler og distribuerer informasjon om bilbruk i samfunnet.

Du finner mer informasjon om foreningen OFV på www.ofv.no. Ønsker du å vite mer om OFVs arbeid kan du bestille OFVs strategiplan ved å sende en epost til firmapost@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no