logo

Meny

Du er her:

OFV Bilpriser

OFV Bilpriser, den offisielle nybilprislisten i Norge

OFV Bilpriser inneholder en fortegnelse over markedsførte nye personbiler og varebiler. For alle modeller er det i tillegg til utsalgspris angitt t utvalg tekniske spesifikasjoner for å kunne variantbestemme alle oppføringene.  CO2- og NOx-utslipp er også oppgitt. Alle priser inkluderer vrakpant og merverdiavgift, men inkluderer ikke frakt- og klargjøringskostnader.

OFV Bilpriser benyttes av Skattedirektoratet og likningskontorene som gjeldende prisliste ved beskatning av firmabil. OFV Bilpriser kommer i 10 utgaver i året, og inneholder data oppdatert per 15. i den aktuelle måned.
OFV Bilpriser leveres som A5-hefte og PDF.

OFV Bilpriser inneholder ikke historiske priser. Dersom man har behov for tidligere utgaver av publikasjonen må dette opplyses ved bestilling. Oppgi år og måned.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no