logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden

Statistikker for kjøretøybestanden

Statistikkene har kolonner med alder på kjøretøyet og linjer med merke eller modell, eller kolonner med kjønn og alder på eier og linjer med kjøretøy merke og modell. Kolonnene og linjene summeres separat.

Alle bestandsstatistikker gjenspeiler de registrerte kjøretøyene på et gitt tidspunkt og tilbys kvartalsvis for 1998 og senere. For årene 1994-1997 kan vi tilby tall per 31.12.

Alle statistikker kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Her er noen eksempler på bestandstatistikker vi kan levere:

  • Kjøretøygrupper
  • Geografiske områder
  • Aldersfordeling for kjøretøy eller eier

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no