logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 31. desember 2017

I 2017 økte antall registrerte kjøretøy I Norge med 110 854 (+ 2,1 %) til 5 445 969 registrerte kjøretøy.


Bestanden av beltemotorsykler økte i 2017 med 2262 (+2,6%) til 87 997 registrerne beltemotorsykler. Foto: Yamaha.

Antall personbiler økte med 54 030 biler (+2,0%). Antall varebiler klasse 2 økte med 8990 (+2,1%). Antall varebiler klasse 1 økte med 949 (+14,1%). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 1616 (+4,9%), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 1266 (+10,1%).

ATV-bestanden fortsetter å øke og økte med 5378 ATV (+9,2%) i 2017. Bestanden av lette motorsykler økte med 1154 (+4,6%), mens det ble 3648 flere (+2,5%) tunge motorsykler. Bestanden av mopeder gikk i løpet av 2017ned med 4,7%, det tilsvarer 8067 færre mopeder. Antall registrerte beltemotorsykler økte i 2017 med 2262 (+2,1%).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gikk tilbake med 13,6% i 2017. Bestanden av busser gikk ned med 250 (-1,5%). 31. desember 2017 var det 1148 færre (-1,6%) lastebiler enn ved samme dato i 2016. Antall registrerte traktorer har økt med 136 (+0,1 %).

Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 31. desember 2017 år 1 406 822. Siden årsskiftet har bestanden økte i løpet av 2017 med  med 41 370 (+3,0%). Av disse er det 4339 (+3,8%) nye campingtilhengere (Campingvogner) og 2357 (+1,6%) traktortilhengere. Totalt økter kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 110 854 (+2,1%) i 2017.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2017

 Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2016
Bestand per
31.12.2017

Endring i %
31.12.16 - 31.12.17

  Personbiler 2 642 421 2 696 451 + 2,0
  Varebiler klasse 2 436 513 445 503 + 2,1
  Varebiler klasse 1 6 731 7 680 + 14,1
  Campingbiler (Varebiler) 33 004 34 620 + 4,9
  Kombinertbiler 22 781 19 676 - 13,6
  Busser 16 330 16 080 - 1,5
  Lastebiler 70 912 69 764 - 1,6
  Campingbiler (Lastebiler) 12 536 13 802 + 10,1
  Traktorer 236 814 236 950 + 0,1
  ATV 58 773 64 151 + 9,2
  Mopeder 171 211 163 144 - 4,7
  Lette motorsykler 24 853 26 007 + 4,6
  Tunge motorsykler 147 995 151 643 + 2,5
  Beltemotorsykler 85 735 87 997 + 2,6
  Motorredskap 6 031 5 679 - 5,8
  Campingtilhengere 114 382 118 721 + 3,8
  Tilhengere til traktor 147 057 149 414 + 1,6
  Andre tilhengere 1 104 013 1 138 687 + 3,1

 Totalt

5 335 115 5 445 969

+ 2,1

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no