logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 31. desember 2016

Bestanden av kjøretøy økte med 2,3 prosent i 2016 til 5 335 115 registrerte kjøretøy.


Bestanden av ATV økte i 2016 med 5133 (+9,6%) og per 31.12.2016 var det 58 773 registrerte ATV. Foto: BRP

Antall personbiler økte med 46 918 biler (+1,8%). Antall varebiler klasse 2 økte med 9629 (+2,3). Antall varebiler klasse 1 økte med 1344  (+24,9%). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 2060 (+6,7%), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 1157 (+10,2%). Også antallet campingtilhengere, de fleste er campingvogner, økte med 5117 (+4,7%).

ATV-bestanden fortsetter å øke og økte med 5133 ATV (+9,6%) i 2016. Bestanden av lette motorsykler økte med 1292  (+5,5%), mens det ble 6589 flere (+4,7%) tunge motorsykler i 2016. Bestanden av mopeder er stabil, men gikk i løpet v året ned med 0,1 prosent (- 88).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gikk tilbake med 14,8% i første halvår 2016. Bestanden av busse gikk ned med 406 -(2,4%). 31. desember 2016 var det 1878 færre (-2,6%) registrerte lastebiler enn ved årsskiftet 2015/2016. Antall registrerte traktorer holder seg stabilt og hadde en beskjeden økning med 1089 (+0,5%) i første 2016. Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 31. desember 2016 registrert 1 104 013, det er 38 277 flere enn ved årsskiftet. Totalt har kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) økt med 118 142 (+2,3%) i løpet av 2016.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2016

 Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2015

Bestand per
31.12.2016

Endring

2015 - 2016 i %

  Personbiler 2 592 390 2 639 308 + 1,8
  Varebiler klasse 2 426 884 436 513 + 2,3
  Varebiler klasse 1 5 387 6 731 + 24,9
  Campingbiler (Varebiler) 30 944 33 004 + 6,7
  Kombinertbiler 26 752 22 781 - 14,8
  Busser 16 736 16 330 - 2,4
  Lastebiler 72 790 70 912 - 2,6
  Campingbiler (Lastebiler) 11 379 12 536 + 10,2
  Traktorer 235 861 236 950 + 0,5
  ATV 53 640 58 773 + 9,6
  Mopeder 171 299 171 211 - 0,1
  Lette motorsykler 23 561 24 853 + 5,5
  Tunge motorsykler 141 406 147 995 + 4,7
  Beltemotorsykler 82 116 85 735 + 4,4
  Motorredskap 6 045 6 031 - 0,2
  Campingtilhengere 109 265 114 382 + 4,7
  Tilhengere til traktor 144 782 147 057 + 1,6
  Andre tilhengere 1 065 736 1104013 + 3,6

 Totalt

5 216 973

5 335 115

+ 2,3

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no