logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 31. desember 2015

Bestanden av kjøretøy økte med 2,4 prosent i 2015, og per 31. desember 2015 var det 5 216 973 registrerte kjøretøy i kongeriket.


Bestanden av Campingbiler økte med 8 prosent i 2015, de største (0ver 3,5 tonn) økte med 8,6 prosent, mens de under 3,5 tonn økte med 7,7 prosent. Foto: Morelo.

Antall personbiler økte med 52 838 biler (+ 2,1 %). Antall varebiler klasse 2 økte med 8114 (+1,9), Antall varebiler klasse 1 økte med 441 (+7,9%). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 2216 (+7,7%), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 903 (+8,6%).

Fortsatt er det ATV-bestanden som har den største prosentvise økningen. 31.12.2015 var det 4735 (+9,7%) flere registrerte ATV enn på samme dato i 2014. Også motorsykelbestanden økte markert i løpet 2015. Det er 6745 flere tunge motorsykler og 1396 flere lette motorsykler ved utgangen av 2015 enn i 2014. Bestanden av mopeder er stabil og en beskjeden omsetning i 2015 resulterte i 0,3% økning og totalbestanden av mopeder var ved årsskiftet 171 299.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og ble redusert med 11,9 prosent i løpet av 2015. Også bestanden av busser har gått ned og er redusert med 474 eksemplar i løpet av 2015 og det var per 31.desember 2015 17 210 registrerte busser. Antall lastebiler gikk ned med 1539 i løpet av 2015. Antall registrerte traktorer holder seg stabilt og hadde en beskjeden økning med 0,4 prosent til 235 861 i løpet av 2015.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2015

Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2014

Bestand per
31.12.2015

Endring
2014 - 2015 i %

Personbiler 2 539 552 2 592 390 + 2,1
Varebiler klasse 2 418 162 426 884 + 1,9
Varebiler klasse 1 og andre 5 554 5387 + 7,9
Campingbiler (Varebiler) 28 728 30 944 + 7,7
Kombinertbiler 30 379 26 752 - 11,9
Busser 17 210 16 736 - 2,8
Lastebiler 74 329 72 790 - 2,1
Campingbiler (Lastebiler) 10 476 11 379 + 8,6
Traktorer 235 001 235 861 + 0,4
ATV 48 905 53 640 + 9,7
Mopeder 170 846 171 299 + 0,3
Lette motorsykler 22 165 23 561 + 6,3
Tunge motorsykler 134 661 141 406 + 5,0
Beltemotorsykler 77 470 82 116 + 6,0
Annen motorredskap 6 090 6 045 - 0.7
Campingtilhengere 102 833 109 265 + 6,3
Tilhengere til traktor 142 561 144 782 + 1,6
Andre tilhengere 1 027 851 1 065 736 + 3,6

Totalt

5 092 773

5 216 973

+ 2,4

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no