logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 31. desember 2014

Bestanden av kjøretøy økte med 2,3 prosent i 2014, og per 31. desember 2014 var det 5 092 773 registrerte kjøretøy i kongeriket.


Bestanden av kombinertbiler gikk i fjor tilbake med 11,2 %. 31.12. 2014 var det 30 379 registrerte kombinertbiler, blant disse var det 7575 Volkswagen Transporter/Caravelle.

Antall personbiler økte med 52 199 biler (+ 2,1 %), mens antall varebiler økte med 10 214 biler (+ 2,3 %). Største prosentvise økning hadde bestanden av ATV, den økte med 9,2 prosent, til 48 905. Også bestanden av tunge motorsykler har økt i løpet 2014 og økningen er på 3,9 prosent og bestanden er nå 134 661 tunge motorsykler. Antallet lette motorsykler har økt med 3,8 prosent og er nå 818. Bestanden av mopeder er ganske stabil og økte med beskjedne 0,8 prosent og er nå 170 846.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og har minsket med 11,2 prosent siden 31.12.2013. Også bestanden av busser har gått ned og er redusert med 383 eksemplar i løpet av 2014 og det var per 31.desember 17 210 registrerte busser. Antall lastebiler økte med 305 i løpet av fjoråret. Antall registrerte traktorer holder seg også stabilt og hadde en beskjeden økning med 0,5 prosent til 235 001 i løpet av 2014.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2014

Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2013

Bestand per
31.12.2014

Endring
2013 - 2014 i %

Personbiler 2 487 353 2 539 552 + 2,1
Varebiler 442 230 452 444 + 2,3
Kombinertbiler 34 028 30 379 -11,2
Busser 17 593 17 210 - 2,2
Lastebiler 84 500 84 805 + 0,4
Traktorer 233 742 235 001 + 0,5
ATV 44 774 48 905 + 9,2
Mopeder 169 568 170 846 + 0,8
Lette motorsykler 21 347 22 165 + 3,8
Tunge motorsykler 128 822 134 661 + 3,9
Beltemotorsykler 76 400 77 470 + 1,4
Annen motorredskap 6 137 6090 - 0.8
Campingtilhengere 99 925 102 833 + 2,9
Tilhengere til traktor 140 395 142 561 + 1,5
Andre tilhengere 992 235 1 027 851 + 1,1

Totalt

4 980 051

5 092 773

+ 2,3

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no