logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden 2012

Bestanden av kjøretøy økte med 2,8 prosent i 2012 til 2 422 244 kjøretøy.

Bestanden av kjøretøy økte med 2,8 prosent i 2012. Antall personbiler økte med 63 508 biler i forhold til året før, mens antall varebiler økte med 15 677 biler. Største prosentvise økning hadde ATV-bestanden, den økte med 11,3 prosent, 4141 eksemplar. Det er fortsatt 38 678 biler som er registrert som kombinertbiler, men bestanden ble redusert med 10,7 prosent i forhold til 2011.

Blant personbilene dominerer fortsatt bensin som drivstoff, 57,1 prosent av personbilene bruker bensin, det er 3,2 % færre enn i 2011. Mens 41,8 % av personbilene går på diesel, dette er 11,9 % flere enn i 2011. Antall hybridbiler i bestanden er 19 804, av disse er 339 plug-in hybrider., det tilsvarer 0,8 prosent av personbilbestanden, og er 41,3 % flere enn i 2011. Det er nå 8031 elbiler i personbilbestanden, det er 0,3 % og en økning på 105,4 % i forhold til 2011.

Kjøretøybestanden fordelt på kjøretøytype
Kjøretøytype Bestand per
31.12.2011
Bestand per
31.12.2012
Endring
2011 - 2012 i %
Personbiler 2 369 736 2 433 244 + 2,7
Varebiler 414 487 430 164 + 3,8
Kombinertbiler 43 326 38 678 - 10,7
Busser 19 218 18 234 - 5,1
Lastebiler 82 848 83 771 + 1,1
Traktorer 230 228 232 099 + 0,8
ATV 36 757 40 898 + 11,3
Mopeder 166 415 168 818 + 1.4
Lette motorsykler 19 772 20 612 + 4,2
Tunge motorsykler 121 980 125 721 + 3,1
Beltemotorsykler 70 960 73 513 + 3,6
Annen motorredskap 6 185 6 140 - 0.7
Campingtilhengere 95 694 97 773 + 2,2
Tilhengere til traktor 135 903 138 167 + 1,7
Andre tilhengere 916 684 955106 + 4,2
Totalt 4 730 193 4 862 938 + 2,8
Personbilbestanden fordelt på drivstoff
Drivstofftype Bestand per
31.12.2011
Andel i % Bestand per
31.12.2012
Andel i % Endring
2011 - 2012 i %
Bensin 1 434 854 60,5 1 388 963 57,1 - 3,2
Diesel 917 106 38,7 1 026 388 41,8 + 11,9
Hybrid 13 772 0,6 19 465 0,8 + 41,3
Hybrid, Plug-In 3 0 339 0,0 0
Elektrisitet 3 909 0,2 8031 0,3 + 105,4
Gass 58 0,0 26 0,0 - 37,9
Hydrogen 35 0,0 20 0,0 - 42,9
           

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no