logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden 2011

Bestanden av kjøretøy økte med 2,7 prosent i 2011 til 2 369 736 kjøretøy.

Bestanden av kjøretøy økte med 2,7 prosent i 2011. Antall personbiler økte med 64 883 biler i forhold til året før, mens antall varebiler økte med 15 093 biler. Største prosentvise økning hadde ATV-bestanden, den økte med 10,4 prosent, 3454 eksemplar. Det er fortsatt 43 326 biler som er registrert som kombinertbiler, men bestanden ble redusert med 10,5 prosent i forhold til 2010.Blant personbilene dominerer fortsatt bensin som drivstoff, 60,5 prosent av personbilene bruker bensin, mens 38,7 prosent går på diesel. Antall hybridbiler i bestanden er 13 772, det tilsvarer 0,6 prosent, mens elbilene utgjør 0,2 prosent av bestanden med 3909 biler.

Kjøretøybestanden fordelt på kjøretøytype
Kjøretøytype Bestand per
31.12.2010
Bestand per
31.12.2011
DIfferanse i %
       
Personbiler 2 304 853 2 369 736 + 2,8
Varebiler 399 394 414 487 + 3,8
Kombinertbiler 48 396 43 326 - 10,5
Busser 20 337 19 218 - 5,5
Lastebiler 82 819 82 848 0
Traktorer 229 616 230 228 + 0,3
ATV 33 303 36 757 + 10,4
Mopeder 163 868 166 415 + 1.6
Lette motorsykler 19 087 19 772 + 3,6
Tunge motorsykler 118 213 121 980 + 3,2
Beltemotorsykler 68 765 70 960 + 3,2
Annen motorredskap 6 230 6 185 - 0.7
Campingtilhengere 94 188 95 694 + 1,6
Tilhengere til traktor 133 931 135 903 + 1,5
Andre tilhengere 881 846 916 684 + 4,0
Totalt 4 604 846 4 730 193 + 2,7
Kjøretøybestanden fordelt på kjøretøytype
Drivstofftype Bestand per
31.12.2011
Andel i %
Bensin 1 434 854 60,5
Diesel 917 106 38,7
Hybrid 13 772 0,6
Elektrisitet 3 909 0,2
Gass 58 0,0
Hydrogen 35 0,0
     

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no