logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden 2010

Kjøretøybestanden økte med 118 928 kjøretøy i 2010

Personbilene er i flertall, totalt er det nå 2 304 853 registrerte personbiler i landet, av disse er 1065 ambulanser. Personbilbestanden økte i løpet av året med 63 224 biler i forhold til i 2009. På grunn av et moderat nybilsalg og lite vraking økte gjennomsnittsalderen for personbilene til 10,5 år, den var 10,4 i 2009.

Også bestanden av varebiler økte, til tross for et moderat antall nyregistreringer. Det er nå 399 394 registrerte varebiler, 10 914 flere enn i 2009.

Antall busser er 20 337, en reduksjon i bestanden med 1074 busser i forhold til i 2009. Også antall lastebiler er redusert. Per 31.12.2010 var det 82 819 registrerte lastebiler, 228 færre enn ved slutten av 2009.

Kombinertbilene er av naturlig grunner en utdøende kjøretøygruppe og bestanden er var ved utgangen av fjoråret48 396, 5473 færre enn ved utangen av 2009.

Ved årsskiftet var det 229 616 registrerte traktorer, 1897 flere enn et år tidligere. ATV-bestanden er også for oppadgående og var ved årsskiftet 33 303, det er 3225 flere enn ved utgangen av 2009. Antall kjøretøy registrert som motorredskap var ved utgangen av 2010 6230, 54 færre enn et år tidligere.

Antall registrerte mopeder og motorsykler økte i 2009 med 7316. Totalt var det registrert 301 168 mopeder og motorsykler ved utgangen av 2010. Dette fordelte seg slik, 163 868 (+2904) mopeder, 19 087 (+614) lette motorsykler og 118 213 (+3798) tunge motorsykler.

Også antall beltemotorsykler (snøscootere) økt. Bestanden per 31.12.2010 var 68 765, en økning med 2340 siden 2009.

Ved årsskiftet var det registrert 1 109 965 tilhengere, slep, og semitrailere. Av disse var det 94 111 campingvogner, 133 430 traktortilhengere og 859 589 personbiltilhengere (inkludert hestetransporthengere, båttilhengere og lignende). Bestanden av tilhengere økte med 37933, men bestandstallene er nok kunstig høye. Ettersom det for flere av tilhengertypene ikke betales årsavgift er rapporteringen av skroting dårlig.

Ønskes ytterligere informasjon om kjørestøybestanden kontakt:
Pål Bruhn, avdelingssjef, tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss, produktsjef, 940 00 706

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no