logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden 2009

Kjøretøybestanden økte med 98 995 kjøretøy i 2009

Personbilene er i flertall, totalt er det nå 2 242 721 registrerte personbiler i landet, av disse er 1092 ambulanser. Personbilbestanden økte i løpet av året med 45 051 biler i forhold til i 2008. På grunn av et moderat nybilsalg og lite vraking økte gjennomsnittsalderen for personbilene til 10,4 år, den var 10,3 i 2008.

Også bestanden av varebiler økte, til tross for et moderat antall nyregistreringer. Det er nå 388 480 registrerte varebiler, 9221 flere enn i 2008.

Antall busser er 21 411, en reduksjon i bestanden med 1826 busser i forhold til i 2008. Også antall lastebiler er redusert. Per 31.12.2009 var det 83 047 registrerte lastebiler, 902 færre enn ved slutten av 2008.

Kombinertbilene er av naturlig grunner en utdøende kjøretøygruppe og bestanden er var ved utgangen av fjoråret 53 869, 5734 færre enn ved utangen av 2008.

Ved årsskiftet var det 227 719 registrerte traktorer, 648 færre enn et år tidligere. ATV-bestanden er derimot for oppadgående og var ved årsskiftet 30 078, det er 3786 flere enn ved utgangen av 2008. Antall kjøretøy registrert var ved utgangen av 2009 6284, 45 færre enn et år tidligere.

Antall registrerte mopeder og motorsykler økte i 2009 med 8539. Totalt var det registrert 293 852 mopeder og motorsykler ved utangen av 2009. Dette fordelte seg slik, 160 964 (+3401) mopeder, 18 473 (+799) lette motorsykler og 114 415 (+4339) tunge motorsykler.

Også antall beltemotorsykler (snøscootere) økt. Bestanden per 31.12.2009 var 66 425, en økning med 2795 siden 2008.

Ved årsskiftet var det registrert 1 072 032 tilhengere, slep, og semitrailere. Av disse var det 92 550 campingvogner, 131 604 traktortilhengere og 825 479 personbiltilhengere (inkludert hestetransporthengere, båttilhengere og lignende). Bestanden av tilhengere økte med 37 462, men bestandstallene er nok kunstig høye. Ettersom det for flere av tilhengertypene ikke betales årsavgift er rapporteringen av skroting dårlig.

Ønskes ytterligere informasjon om kjørestøybestanden kontakt:
Pål Bruhn, avdelingssjef,  tlf 414 32 868
Thorvald Gjønnæss, produktsjef, tlf 940 007 06

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no