logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 31. mars 2018

I første kvartal gikk antall registrerte kjøretøy ned med 1588 (-0,03%) til 5 444 381 registrerte kjøretøy. Personbilbestanden gikk ned med 1575 biler (-0,06%).


Bestanden av varebiler klasse 1, som for eksempel Renault Kangoo Z.E. Maxi, økte med 3,74 % i første kvartal. 

Antall personbiler gikk ned med 1575 biler (-0,06%) i første kvartal i år. Ogs antall varebiler klasse 2 gikk ned og det var 842 færre (-0,19%) registrerte varebiler klasse 2 per 31. mars enn ved årsskiftetn. Antall varebiler klasse 1 økte dermot med 298 (+3,74%). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 119 (+0,34%), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 17 (+0,01%).

ATV-bestanden fortsetter å øke og økte med 325 ATV (+0,50%) i første kvartal. Bestanden av lette motorsykler gikk ned med 191 (-0,74%), mens det ble 376 færre (-0,25%) tunge motorsykler. Bestanden av mopeder gikk i løpet av første kvartal ned med 2,63%, det er hele 4173 færre mopeder.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gikk tilbake med 4,63% i første kvartal. Bestanden av busser gikk ned med 199 (-1,25%). 31. mars var det 486 færre (-0,70%) registrerte lastebiler enn ved årsskiftet. Antall registrerte traktorer har også gått ned og det var per 31. mars 235 606 registrerte traktorer, 1344 færre (-0,57%) enn ved årsskiftet.

Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 31. mars i år 1 412 077. Siden årsskiftet har bestanden økt med 5255 (+0,37%), av disse er det 17 (+ 0,01%) campingtilhengere (Campingvogner) og 315 (+ 0,21%) traktortilhengere. Totalt har kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) gått ned med 1588 (-0,03%) registrerte kjøretøy i første kvartal 2018.

Kjøretøybestanden per 31. mars 2018

 Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2016

Bestand per
31.12.2017
Bestand per
31.3.2018

Endring i %
31.12.17 - 31.3.18

  Personbiler 2 642 421 2 696 451 2 694 876 - 0,06
  Varebiler klasse 2 436 513 445 503 444 661 - 0,19
  Varebiler klasse 1 6 731 7 680 7978 + 3,74
  Campingbiler (Varebiler) 33 004 34 620 34 739 + 0,34
  Kombinertbiler 22 781 19 676 18 806 - 4,63
  Busser 16 330 16 080 15 881 - 1,25
  Lastebiler 70 912 69 764 69 278 - 0,70
  Campingbiler (Lastebiler) 12 536 13 802 13 986 + 1,32
  Traktorer 236 950 236 950 235 606 - 0,57
  ATV 58 773 64 151 64 476 + 0,50
  Mopeder 171 211 163 144 158 971 - 2,63
  Lette motorsykler 24 853 26 007 25 816 - 0,74
  Tunge motorsykler 147 995 151 643 151 267 - 0,25
  Beltemotorsykler 85 735 87 997 90 465 + 2,73
  Motorredskap 6 031 5 679 5 498 - 3,29
  Campingtilhengere 114 382 118 721 118 738 + 0,01
  Tilhengere til traktor 147 057 149 414 149 729 + 0,21
  Andre tilhengere 1 104 013 1 138 687 1 110 137 + 0,43

 Totalt

5 335 115

5 445 969 5 444 381

- 0,02

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no