logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 31. mars 2017

I første kvartal økte antall registrerte kjøretøy I Norge med 20 703 (+ 0,39%) til 5 355 818 registrerte kjøretøy.


Bestanden av traktorer økte i 2016 0,5%, i første kvartal 2017 har bestanden traktorer økt med 219 (+0,09%).

Antall personbiler økte med 7040 biler (+0,27%%). Antall varebiler klasse 2 økte med 1133 (+0,26). Antall varebiler klasse 1 økte med 270 (+4,01%). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 370 (+1,12%), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 230 (+1,83%).

ATV-bestanden fortsetter å øke og økte med 991 ATV (+1,69%) i første kvartal. Bestanden av lette motorsykler økte med 253 (+1,02%), mens det ble 1761 flere (+1,19%) tunge motorsykler. Bestanden av mopeder gikk i løpet av første kvartal ned med 0,44%, det er 749 færre mopeder.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gikk tilbake med 3,58% i første kvartal. Bestanden av busser gikk opp med 77 (+ 0,47%). 31. mars var det 134 flere (+ 0,19%) registrerte lastebiler enn ved årsskiftet. Antall registrerte traktorer har økt med 219 (+ 0,09%).

Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 31. mars i år 1 372 670. Siden årsskiftet har bestanden økt med 7218, av disse er det 663 (+ 0,58%) campingtilhengere (Campingvogner) og 431 (+ 0,29%) traktortilhengere. Totalt har kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) økt med 20 703 (+ 0,39%) i første kvartal 2017.

Kjøretøybestanden per 31. mars 2017

 Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2015

Bestand per
31.12.2016
Bestand per
31.3.2017

Endring i %
31.12.16 - 31.3.17

  Personbiler 2 592 390 2 639 308 2 646 348 + 0,27
  Varebiler klasse 2 426 884 436 513 437 646 + 0,26
  Varebiler klasse 1 5 387 6 731 7 001 + 4,01
  Campingbiler (Varebiler) 30 944 33 004 33 374 + 1,12
  Kombinertbiler 26 752 22 781 21 966 - 3,58
  Busser 16 736 16 330 16 407 + 0,47
  Lastebiler 72 790 70 912 71 046 + 0,47
  Campingbiler (Lastebiler) 11 379 12 536 12 766 + 1,83
  Traktorer 235 861 236 950 237 169 + 0,09
  ATV 53 640 58 773 59 764 + 1,02
  Mopeder 171 299 171 211 170 462 - 0,44
  Lette motorsykler 23 561 24 853 25 106 + 1,02
  Tunge motorsykler 141 406 147 995 149 756 + 1,19
  Beltemotorsykler 82 116 85 735 88 320 + 3,02
  Motorredskap 6 045 6 031 6 017 - 0,23
  Campingtilhengere 109 265 114 382 115 045 + 0,58
  Tilhengere til traktor 144 782 147 057 147 488 + 0,29
  Andre tilhengere 1 065 736 1 104 013 1 110 137 + 0,55

 Totalt

5 216 973

5 335 115 5 355 818

+ 0,39

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no