logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 30. september 2018

I de ni første måneden i år har antall registrerte kjøretøy økt med 79 013 (+ 1,5 %) til 5 524 982 kjøretøy.  Personbilbestanden gikk opp med 31 592 biler (+ 1,2 %). Per 30. september var det 178 321 registrerte elbiler i Norge.


Per 30. september var det registrert 178 521 elektriske personbiler, av disse var det flest (46 023) Nissan Leaf.

Antall registrerte personbiler gikk opp med 31 592 biler (+ 1,2 %) i de 9 første månedene i år. Antall registrerte varebil klasse 2 gikk opp med 4163 biler (+0,93 %). Antall registrerte varebiler klasse 1 økte med 1012 (+ 13,2 %). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 2321 (+ 6,7 %), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 1564 (+ 11,3 %).

ATV-bestanden har økt med 3192 ATV (+ 5,0 %) hittil i år. Bestanden av lette motorsykler gikk opp med 2506 (+ 9,6 %), mens det var 8453 (+ 4,95 %) flere registrerte tunge motorsykler per 30. september enn ved årsskiftet. Bestanden av mopeder gikk i løpet av de ni første månedene ned med 2,4 prosent.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gått med 10,4 prosent hittil i år. Bestanden av busser og lastebiler har gått ned med henholdsvis 1,18 og 0,46 prosent, og bestanden av traktorer er også redusert og det var per 30. september 1069 (- 0,45 %) færre traktorer enn ved årsskiftet.

Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 30. september 1 438 721 registrerte tilhengerer. Siden årsskiftet har bestanden økt med 31 899 (+ 2,3 %), av disse er det 1244 (+ 1,1 %) nye campingtilhengere (Campingvogner) og 1618 (+ 1,1 %) nye traktortilhengere. Totalt har kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) gått opp med 79 013 (+ 1,5 %) registrerte kjøretøy i løpet av de første ni månedene i 2018.

Kjøretøybestanden per 30. september 2018

 Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2016
Bestand per
31.12.2017
Bestand per
30.9.2018

Endring i %
31.12.17 - 30.9.18

  Personbiler 2 642 421 2 696 451 2 728 043 + 1,17
  Varebiler klasse 2 436 513 445 503 449 666 + 0,93
  Varebiler klasse 1 6 731 7 680 8 692 + 13,18
  Campingbiler (Varebiler) 33 004 34 620 36 941 + 6,70
  Kombinertbiler 22 781 19 676 17 638 - 10,36
  Busser 16 330 16 080 15 891 - 1,18
  Lastebiler 70 912 69 764 69 446 - 0,46
  Campingbiler (Lastebiler) 12 536 13 802 15 366 + 11,33
  Traktorer 236 950 236 950 235 881 - 0,45
  ATV 58 773 64 151 67 343 + 4,98
  Mopeder 171 211 163 144 159 246 - 2,39
  Lette motorsykler 24 853 26 007 28 513 + 9,64
  Tunge motorsykler 147 995 151 643 160 096 + 5,57
  Beltemotorsykler 85 735 87 997 88 095 + 0,11
  Motorredskap 6 031 5 679 5 404 - 4,84
  Campingtilhengere 114 382 118 721 119 965 + 1,05
  Tilhengere til traktor 147 057 149 414 151 032 + 1,08
  Andre tilhengere 1 104 013 1 138 687 1 167 724 + 2,55

 Totalt

5 335 115

5 445 969 5 524 982 + 1,45

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no