logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 30. juni 2018

I første halvår 2018 gikk antall registrerte kjøretøy opp med 50 378 (+ 0,93 %) til 5 496 347 registrerte kjøretøy. Personbilbestanden gikk opp med 18 941 biler (+ 0,70 %).


Antall registrerte lette motorsykler økte med 2027 (+ 0,74 %) til 28 034 per 30. juni i år.

Antall registrerte personbiler gikk opp med 18 941 biler (+ 0,70%) i første halvår i år. Antall registrerte varebil klasse 2 gikk opp med 1609 biler (+0,36 %). Antall registrerte varebiler klasse 1 økte med 674 (+ 8,78 %). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 1841 (+ 5,32 %), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 1148 (+ 8,32 %).

ATV-bestanden fortsetter å øke og økte med 1749 ATV (+ 2,73 %) i første halvår 2018. Bestanden av lette motorsykler gikk opp med 2027 (+ 0,74%), mens det var 7513 (+ 4,95 %) flere registrerte tunge motorsykler per 30. juni enn ved årsskiftet. Bestanden av mopeder gikk i løpet av første halvår ned med 1,88 prosent. 2,63%.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gikk tilbake med 7,49 prosent i første halvår. Bestanden av busser gikk opp 65 (+0,4 %). 1. juni var det 261 færre (-0,37 %) registrerte lastebiler enn ved årsskiftet. Antall registrerte traktorer har også gått ned og det var per 30. juni 235 854 registrerte traktorer, 1096 færre (- 0,46 %) enn ved årsskiftet.

Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 30 juni i år 1 427 000. Siden årsskiftet har bestanden økt med 20 178 (+ 1,43 %), av disse er det 1 041 (+ 0,88 %) nye campingtilhengere (Campingvogner) og 10465 (+ 0,70 %) nye traktortilhengere. Totalt har kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) gått opp med 50 378 (+ 0,93 %) registrerte kjøretøy i løpet av første halvår 2018.

Kjøretøybestanden per 30 juni 2018

 Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2016
Bestand per
31.12.2017
Bestand per
30.6.2018

Endring i %
31.12.17 - 30.6.18

  Personbiler 2 642 421 2 696 451 2 715 392 + 0,70
  Varebiler klasse 2 436 513 445 503 447 112 + 0,36
  Varebiler klasse 1 6 731 7 680 8 354 + 8,78
  Campingbiler (Varebiler) 33 004 34 620 36 461 + 5,32
  Kombinertbiler 22 781 19 676 18 203 - 7,49
  Busser 16 330 16 080 16 145 + 0,40
  Lastebiler 70 912 69 764 69 503 - 0,37
  Campingbiler (Lastebiler) 12 536 13 802 14 950 + 8,32
  Traktorer 236 950 236 950 235 854 - 0,46
  ATV 58 773 64 151 65 900 + 2,73
  Mopeder 171 211 163 144 160 079 - 1,88
  Lette motorsykler 24 853 26 007 28 034 + 7,79
  Tunge motorsykler 147 995 151 643 159 156 + 4,95
  Beltemotorsykler 85 735 87 997 88 757 + 0,86
  Motorredskap 6 031 5 679 5 447 - 4,09
  Campingtilhengere 114 382 118 721 119 762 + 0,88
  Tilhengere til traktor 147 057 149 414 150 460 + 0,70
  Andre tilhengere 1 104 013 1 138 687 1 156 778 +1,59

 Totalt

5 335 115

5 445 969 5 496 347 + 0,93

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no