logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 30. september 2014

Bestanden av kjøretøy økte med 2,5 prosent i de 9 første månedene 2014.


ATV og Lette motorsykler hadde den største prosentvise økningen av bestanden første halvår i år med henholdsvis 7,8 % økning, mens økningen i kjøretøybestanden i sin helhet var 2,5 %.

Antall personbiler økte med 59 784 biler (+ 2,4 %), mens antall varebiler økte med 11 190 biler (+ 2,5 %). Største prosentvise økning hadde bestanden av ATV og lette motorsykler, den økte med 7,8 prosent. Også bestanden av tunge motorsykler har økt i løpet av de første 9 månedene og økningen er på 6,5 % og bestanden er nå 137 245. Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og har minsket med 5,7 % siden 31.12.1013. Også bestanden av busser har gått ned og er redusert med 99 eksemplar siden årsskiftet.

Kjøretøybestanden per 30. september 2014

Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2013

Bestand per
30.09.2014

Endring
2013 - 9-2014 i %

Personbiler 2 487 353 2 547 137 + 2,4
Varebiler 442 230 453 420 + 2,5
Kombinertbiler 34 028 32 079 - 5,7
Busser 17 593 17 494 - 0,6
Lastebiler 84 500 86 198 + 2,0
Traktorer 233 742 234 951 + 0,5
ATV 44 774 48 274 + 7,8
Mopeder 169 568 174 002 + 2,6
Lette motorsykler 21 347 23 009 + 7,8
Tunge motorsykler 128 822 137 245 + 6,5
Beltemotorsykler 76 400 77 711 + 1,7
Annen motorredskap 6 137 6 127 - 0.2
Campingtilhengere 99 925 103 790 + 3,9
Tilhengere til traktor 140 395 142 079 + 1,2
Andre tilhengere 992 235 1 020 989 + 2,9

Totalt

4 980 051

5 104 505

+ 2,5

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no