logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 30. juni 2016

Bestanden av kjøretøy økte med 1,4 prosent i første halvår 2016 til 5 292 084 registrerte kjøretøy.


Bestanden av Varebiler klasse 1 økte med 14,1% i første halvår 2016. En stor del av økningen skyldes omklassifisering av eldre varebiler i klasse 2, som for eksempel Mitsubishi L200 med dobbelkabin.

Antall personbiler økte med 20 058 biler (+ 2,1 %). Antall varebiler klasse 2 økte med 3723 (+0,9), Antall varebiler klasse 1 økte med 761 (+14,1%). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 1718 (+5,6%), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 768 (+6,7%). Også antallet campingtilhengere, de fleste er campingvogner, økte med 3250 (+3,0%).

ATV-bestanden fortsetter å øke, men har en mer moderat økning enn tidligere. Bestanden økte med 2358 ATV (+4,4 %) første halvår 2016. Bestanden av lette motorsykler økte med 1611 (+6,8%), mens det ble 6932 flere (+4,9%) tunge motorsykler i første halvår. Bestanden av mopeder er stabil og økte med 2082 (+1,2%).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gikk tilbake med 6,7% i første halvår 2016. Bestanden av busser økte i samme periode med 270 (1,6%). Det var per 30. juni 2016 648 færre (-0,9%) lastebiler enn ved årskiftet 2015/2016. Antall registrerte traktorer holder seg stabilt og hadde en beskjeden økning med 821 (+0,3%) i første halvår 2016. Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 30. juni 2016 registrert 1 084 989 tilhengere, det er 19 253 flere enn ved årsskiftet.

Kjøretøybestanden per 30. juni 2016

 Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2015

Bestand per
30.06.2016

Endring 31.12.2015
til 30.6.2016 i %

  Personbiler 2 592 390 2 622 448 + 1,2
  Varebiler klasse 2 426 884 430 607 + 0,9
  Varebiler klasse 1 5 387 6 148 + 14,1
  Campingbiler (Varebiler) 30 944 32 662 + 5,6
  Kombinertbiler 26 752 24 949 - 6,7
  Busser 16 736 17 006 + 1,6
  Lastebiler 72 790 72 142 - 0,9
  Campingbiler (Lastebiler) 11 379 12 147 + 6,7
  Traktorer 235 861 236 682 + 0,3
  ATV 53 640 55 998 + 4,4
  Mopeder 171 299 173 381 + 1,2
  Lette motorsykler 23 561 25 172 + 6,8
  Tunge motorsykler 141 406 148 338 + 4,9
  Beltemotorsykler 82 116 84 954 + 3,5
  Motorredskap 6 045 6 058 + 0,2
  Campingtilhengere 109 265 112 515 + 3,0
  Tilhengere til traktor 144 782 145 888 + 0,8
  Andre tilhengere 1 065 736 1 084 989 + 1,8

 Totalt

5 216 973

5 292 084

+ 1,4

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no