logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 30. juni 2015

Bestanden av kjøretøy økte med 1,6 prosent i første halvår 2015 til 5 175 457 kjøretøy.


Bestanden av tunge motorsykler økte med 5,3 prosent i første halvår og per 30. juni var det registrert 141 791 tunge motorsykler. 

Kjøretøybestanden økte med 82 684 kjøretøy i første halvår. Antall personbiler økte med 36 331 biler (+1,4 %), mens antall varebiler økte med 5 779 biler (+ 1,3%). Største prosentvise økning hadde bestanden av lette motorsykler som økte med 6,9 prosent og 1519 motorsykler. Også de tunge motorsyklene hadde en solid økning og økte med 7130 motorsykler og 5,3 prosent. Det var per 30. juni registrert 23 684 lett motorsykler og 141 791 tunge motorsykler. Bestanden av mopeder er ganske stabil og økte med 1,2 prosent og er nå 172 943. ATV-bestanden økte med 4,6 prosent.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og har minsket med 5,6 prosent i løpet av første halvår. Også bestanden av busser har gått ned og er redusert med 86 eksemplar i løpet første halvår og per 30. juni var det
17 124  registrerte busser. Antall lastebiler har økt med 592 siden årsskiftet og per 30. juni var det 85 397 registrerte lastebiler. Antall registrerte traktorer økte med 0,3 prosent til 235 759 i første halvår.

Kjøretøybestanden per 30. juni 2015

 Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2014

Bestand per
30.6.2015

Endring
31.12.2014
til 30.6.2015 i %

 Personbiler 2 539 552 2 575 883 + 1,4
 Varebiler 452 444 458 223 + 1,3
 Kombinertbiler 30 379 28 684 -5,6
 Busser 17 210 17 124 - 0,5
 Lastebiler 84 805 85 397 + 0,7
 Traktorer 235 001 235 759 + 0,7
 ATV 48 905 51 173 + 4,6
 Mopeder 170 846 172 943 + 1,2
 Lette motorsykler 22 165 23 684 + 6,9
 Tunge motorsykler 134 661 141 791 + 5,3
 Beltemotorsykler 77 470 81 162 + 4,8
 Annen motorredskap 6090 6071 - 0,3
 Campingtilhengere 102 833 106 979 + 4,0
 Tilhengere til traktor 142 561 143 672 + 0,8
 Andre tilhengere 1 027 851 1 046 912 + 1,9

  Totalt

5 092 773

5 175 457

+ 1,6

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no