logo

Meny

Du er her:

Kjøretøybestanden per 30. juni 2014

Bestanden av kjøretøy økte med 1,5 prosent i første halvår 2014.


Lette og tunge motorsykler hadde den største prosentvise økningen av bestanden første halvår i år med henholdsvis 6,2 og 5,4 % økning, mens økningen i kjøretøybestanden i sin helhet var 1,5 %.

Antall personbiler økte med 32 502 biler (+ 1,3 %), mens antall varebiler økte med 7177 biler (+ 1,6 %). Største prosentvise økning hadde bestanden av lette motorsykler, den økte med 6,2 prosent, 1325 eksemplar. Det er fortsatt 32 596 biler som er registrert som kombinertbiler, men bestanden ble redusert med 4,2 prosent i løpet av første halvår.

Kjøretøybestanden per 30. juni 2014

Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2013

Bestand per
30.06.2014

Endring
2013 - 06-2014 i %

Personbiler 2 487 353 2 519 855 + 1,3
Varebiler 442 230 449 407 + 1,6
Kombinertbiler 34 028 32 596 - 4,2
Busser 17 593 17 537 - 0,3
Lastebiler 84 500 85 796 + 1,5
Traktorer 233 742 234 564 + 0,4
ATV 44 774 46 795 + 4,5
Mopeder 169 568 172 385 + 1,7
Lette motorsykler 21 347 22 672 + 6,2
Tunge motorsykler 128 822 135 751 + 5,4
Beltemotorsykler 76 400 78 156 + 2,3
Annen motorredskap 6 137 6 129 + 0.1
Campingtilhengere 99 925 102 430 + 0,7
Tilhengere til traktor 140 395 141 407 + 1,6
Andre tilhengere 992 235 1 009 438 + 1,7

Totalt

4 980 051

5 054 918

+ 1,5

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no