logo

Meny

Du er her:

Geografiske områder

Vi leverer bestandsstatistikker for ett eller flere geografiske områder, også skreddersydde områder

Vi leverer bestandstatistikker for disse områdene:

  • Norge totalt
  • Per fylke
  • Per kommune
  • En gruppe bestående av flere kommuner
  • Et "Trafikkstasjonsdistrikt"

I tillegg kan vi levere statistikk basert på et skreddersydd distrikt, for eksempel tilpasset en importørs egen distriksinndeling.

Statistikken kan lages for ønsket kvartal f.o.m. mars 1998 (per 31/03, 30/06, 30/09, 31/12). Ved bestilling i ettertid er det normalt kun 31/12-utgaven som kan leveres.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no