logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i september

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september ble 88 g/km, det er 12 g/km lavere enn i september 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september var 88 g/km, det er 12 g/km lavere enn i september 2015. I september ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor 98 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 128 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i september (endring i forhold til september 2015):

  • Alle personbiler 88 g/km (-12 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 98 g/km (-15 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 128 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. september (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 99 g/km (-12 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 129 g/km (-2 g/km)

Redusert CO2-utslipp også fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i september ble 157 g/km, 7 g/km lavere enn i september 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 155 g/km, 12 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
September Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 19,0 17,2 1,8 15,1 17,7 -2,6
1 - 50 11,7 3,9 7,8 11,8 4,5 7,3
51 - 110 24,1 23,5 0,6 22,6 23,2 -0.6
111 - 120 10,0 10,8 -0,8 12,0 11,5 0,5
121 -130 10,4 9,5 0,9 11,6 10,4 1,2
131 - 150 18,3 22,9 -4,6 19,3 19,6 -0,3
151 - 170 5,6 10,9 -5,3 6,4 11,0 -4,6
171 - 190 0,6 1,0 -0,4 0,9 1,5 -0,6
191 og mer 0,2 0,4 -0,2 0,4 0,5 -0,1

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no