logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i september

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september ble 100 g/km, det er 10 g/km lavere enn i september 2014.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september ble 100 g/km, det er 10 g/km lavere enn i september 2014. I september ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 119 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 131 g/km. I september i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 118 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 132 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i september (endring i forhold til september 2014):

  • Alle personbiler 100 g/km (-10 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (+1 g/km)
  • Dieselbiler 131 g/km (-1 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. september (endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 99 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i september ble 164 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i september ble 164 g/km, 3 g/km lavere enn i september 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse to hittil i år er 167 g/km, 5 g/km lavere enn i samme periode i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
September Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 17,2 11,2 5,9 17,7 12,8 4,8
1 - 50 3,9 1,7 2,2 4,5 1,2 3,3
51 - 110 23,5 27,3 -3,8 23,3 23,4 -0,1
111 - 120 10,8 13,7 -2,9 11,5 13,7 -2,2
121 -130 9,5 11,0 -1,5 10,4 11,8 -1,4
131 - 150 22,9 19,0 3,9 19,6 18,3 1,3
151 - 170 10,8 12,9 -2,1 11,0 15,4 -4,4
171 - 190 1,0 2,4 -1,4 1,5 2,4 -0,9
191 og mer 0,3 0,8 -0,5 0,5 0,9 -0,4

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no