logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i september

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september var 110 g/km, det er 8 g/km mindre enn i september 2013.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september var 110 g/km, det er 8 g/km mindre enn i september 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor ble 118 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I sepember i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 123 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i september 2014 (endring i forhold til september 2013):

  • Alle personbiler 110 g/km (-8 g/km)
  • Bensinbiler        118 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler         132 g/km (-2 g/km)
CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
September Januar t.o.m september
CO2-intervall
g/km
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
2014
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
0 11,2 8,6 2,6 12,8 4,0 8,8
1 - 50 1,7 0,3 1,4 1,2 0,2 1,0
51 - 110 27,3 22,6 4,7 23,4 21,7 1,7
111 - 120 13,7 15,6 -1,9 13,7 16,4 -2,6
121 -130 110 10,7 0,3 11,8 10,2 1,6
131 - 150 19,0 21,2 -2,2 18,3 24,9 -6,6
151 - 170 12,9 16,6 -3,7 15,4 16,3 -0,9
171 - 190 2,4 3,3 -0,9 2,4 5,0 -2,6
191og mer 0,8 1,1 -0,4 0,9 1,3 -0,4

CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i september ble 168 g/km, 7 g/km lavere enn i september 2013

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no