logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i oktober

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober var 63 g/km, det er 16 g/km lavere enn i oktober 2017.

  Personbiler

CO2-utslipp
oktober 2018

Differanse
oktober 2017

  Alle personbiler

63 g/km

- 16 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

94 g/km

+ 4 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

134 g/km

+ 7 g/km

  Personbiler

CO2-utslipp
januar - oktober 2018

Differanse
januar - oktober 2017

  Alle personbiler

73 g/km

- 10 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

94 g/km

- 1 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

129 g/km

+ 3 g/km

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i oktober ble 159 g/km, 2 g/km lavere enn i oktober 2017.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Oktober Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 38,7 21,4 17,3 19,2 20,2 9,0
1 - 50 8,5 18,2 - 9,7 12,9 13,8 - 0,9
51 - 110 22,1 21,9 0,2 21,6 24,3 - 2,7
111 - 120 4,6 8,5 - 3,9 7,1 8,7 - 1,6
121 -130 9,5 10,8 - 1,3 10,3 12,0 - 1,7
131 - 150 8,7 13,4 - 4,7 11,6 15,2 - 3,6
151 - 170 6,5 4,6 1,9 5,9 4,6 1,3
171 - 190 1,0 0,7 0,3 0,9 0,8 0,1
191 og mer 0,4 0,5 - 0,1 0,5 0,5 0,0

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Laila Mikalsen Merkedsdirektør Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no