logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i oktober

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober ble 91 g/km, det er 8 g/km lavere enn i oktober 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober var 91 g/km, det er 8 g/km lavere enn i oktober 2015. I oktober ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor 98 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 127 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i oktober (endring i forhold til oktober 2015):

  • Alle personbiler 91 g/km (-8 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 98 g/km (-9 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 127 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. oktober (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 99 g/km (-11 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 128 g/km (-2 g/km)

Redusert CO2-utslipp også fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i oktober ble 158 g/km, 3 g/km lavere enn i oktober 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 156 g/km, 10 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Oktober Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 15,6 15,5 0,1 15,2 17,5 -2,3
1 - 50 12,7 6,6 6,1 11,9 4,7 7,2
51 - 110 23,9 23,7 0,2 22,7 23,3 -0.6
111 - 120 10,8 11,0 -0,2 11,9 11,5 0,4
121 -130 12,5 9,8 2,7 11,6 10,3 1,3
131 - 150 17,9 20,9 -3,0 19,1 19,7 -0,6
151 - 170 5,8 11,1 -5,3 6,3 11,0 -4,7
171 - 190 0,7 0,9 -0,2 0,8 1,4 -0,6
191 og mer 0,1 0,3 -0,2 0,4 0,5 -0,1

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no