logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i oktober

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober ble 99 g/km, det er 12 g/km lavere enn i oktober 2014.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober ble 99 g/km, det er 12 g/km lavere enn i oktober 2014. I oktober ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 118 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 130 g/km. I oktober i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 117 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 132 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i oktober (endring i forhold til oktober 2014):

  • Alle personbiler 99 g/km (-12 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (+1 g/km)
  • Dieselbiler 130 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. oktober (endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 99 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (-2 g/km)
  • Dieselbiler 131 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i oktober ble 161 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i oktober ble 161 g/km, 10 g/km lavere enn i oktober 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse to hittil i år er 166 g/km, 6 g/km lavere enn i samme periode i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Oktober Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 15,5 10,8 4,7 17,4 12,6 4,8
1 - 50 6,6 0,8 5,8 4,7 1,2 3,5
51 - 110 23,7 27,4 -3,7 23,3 23,8 -0,5
111 - 120 11,0 14,8 -3,8 11,5 13,9 -2,4
121 -130 9,8 11,6 -1,8 10,3 11,8 -1,5
131 - 150 21,0 18,9 2,1 19,8 18,3 1,5
151 - 170 11,1 13,0 -1,9 11,0 15,2 -4,2
171 - 190 0,9 1,9 -1,0 1,4 2,3 -0,9
191 og mer 0,3 0,8 -0,5 0,5 0,9 -0,4

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no