logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i oktober

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober var 111 g/km, det er 7 g/km mindre enn i oktober 2013.

CO2-utslippet

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober var 111 g/km, det er 7 g/km mindre enn i oktober 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye bensindrevne biler ble 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I oktober i 2013 hadde personbilene med bensinmotor 121 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

Hittil i år er CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 110 g/km, 15 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For personbilene med bensinmotor er utslippet redusert med 4 g/km til 120 g/km i perioden. Utslippet fra personbilene med dieselmotor er redusert med 2 g/km til 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i oktober 2014 (endring i forhold til oktober 2013):

  • Alle personbiler  110 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler         117 g/km (-4 g/km)
  • Dieselbiler          132 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp fra varebiler klasse 2 ble 171 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i oktober ble 171 g/km, 5 g/km lavere enn i oktober 2013.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Oktober Januar t.o.m oktober
CO2-intervall
g/km
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
2014
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
0 10,8 7,2 3,6 12,6 4,4 8,3
1 - 50 0,8 0,3 0,4 1,2 0,3 0,9
51 - 110 27,3 26,0 1,3 23,8 22,2 1,6
111 - 120 14,8 14,4 0,4 13,9 16,1 -2,3
121 -130 11,6 11,9 -0,3 11,8 10,4 1,4
131 - 150 18,9 19,3 -0,4 18,3 24,3 -6,0
151 - 170 12,9 16,7 -3,8 15,2 16,4 -1,2
171 - 190 1,9 3,1 -1,2 2,3 4,8 -2,4
191 og mer 0,9 1,0 -0,1 0,9 1,3 -0,3

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no