logo

Meny

CO2-utslippet i november

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i november ble 88 g/km, det er 11 g/km lavere enn i november 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i november var 88 g/km, det er 11 g/km lavere enn i november 2015. I november ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 100 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 128 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i november (endring i forhold til november 2015):

  • Alle personbiler 88 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 100 g/km (-6 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 128 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. november (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 99 g/km (-11 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 128 g/km (-2 g/km)

Økt CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i november ble 159 g/km, 5 g/km høyere enn i november 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 156 g/km, 9 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
November Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 19,5 16,2 3,3 15,6 17,4 -1,8
1 - 50 11,7 8,0 3,6 11,9 5,0 6,8
51 - 110 21,0 19,5 1,5 22,6 22,9 -0,4
111 - 120 10,8 10,2 0,6 11,8 11,4 0,4
121 -130 11,5 11,9 -0,3 11,6 10,5 1,2
131 - 150 19,2 23,3 -4,2 19,1 20,1 -0,9
151 - 170 5,3 9,3 -4,0 6,2 10,9 -4,6
171 - 190 0,9 1,4 -0,5 0,8 1,4 -0,6
191 og mer 0,2 0,2 0,0 0,3 0,5 -0,1

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no