logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i november

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i november var 61 g/km, det er 20 g/km lavere enn i november 2017.

  Personbiler

CO2-utslipp
november 2018

Differanse
november 2017

  Alle personbiler

61 g/km

- 20 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

92 g/km

+ 0 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

135 g/km

+ 10 g/km

 

  Varebiler klasse 2

CO2-utslipp
november 2018

Differanse
november 2017

  Alle varebiler klasse 2

156 g/km

+ 0 g/km

 

  Personbiler

CO2-utslipp
januar - november 2018

Differanse
januar - november 2017

  Alle personbiler

73 g/km

- 10 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

94 g/km

- 1 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

129 g/km

+ 3 g/km

 

  Varebiler klasse 2

CO2-utslipp
januar - november 2018

Differanse
januar - november 2017

  Alle varebiler

159 g/km

+ 2 g/km

.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
November Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 41,4 19,7 21,6 30,3 20,1 10,2
1 - 50 8,8 19,0 - 10,3 12,5 14,3 - 1,8
51 - 110 19,4 20,2 - 0,7 21,4 23,9 - 2,5
111 - 120 4,7 9,2 - 4,4 6,9 8,8 - 1,8
121 -130 8,8 11,3 - 2,5 10,2 11,9 - 1,7
131 - 150 10,9 14,0 - 3,1 11,5 15,1 - 3,6
151 - 170 4,8 5,2 - 0,4 5,8 4,6 1,1
171 - 190 0,9 0,8 0,1 0,9 0,8 0,1
191 og mer 0,4 0,6 - 0,2 0,5 0,5 0,0

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Laila Mikalsen Merkedsdirektør Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no