logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i november

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i november ble 99 g/km, det er 10 g/km lavere enn i november 2014.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i november ble 99 g/km, det er 10 g/km lavere enn i november 2014. I november ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 121 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 131 g/km. I november i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 117 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 133 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i november (endring i forhold til november 2014):

  • Alle personbiler 99 g/km (-10 g/km)
  • Bensinbiler 121 g/km (+4 g/km)
  • Dieselbiler 131 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. november (endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 99 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler 131 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i november ble 153 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i november ble 153 g/km, 17 g/km lavere enn i november 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse to hittil i år er 164 g/km, 7 g/km lavere enn i samme periode i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
November Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 16,2 12,4 3,8 17,3 12,6 4,7
1 - 50 8,0 1,1 6,9 5,0 1,2 3,9
51 - 110 19,5 26,7 -7,2 23,0 24,0 -1,0
111 - 120 10,2 12,6 -2,4 11,4 13,8 -2,4
121 -130 11,9 11,8 0,1 10,5 11,8 -1,3
131 - 150 23,3 19,5 3,8 20,1 18,4 1,7
151 - 170 9,2 13,2 -4,0 10,9 15,0 -4,1
171 - 190 1,4 1,8 -0,4 1,4 2,3 -0,9
191 og mer 0,2 0,9 -0,7 0,5 0,9 -0,4

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no