logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i november

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i november var 109 g/km, det er 4 g/km mindre enn i november 2013.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i november var 109 g/km, det er 4 g/km mindre enn i november 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye bensindrevne biler ble 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 133 g/km. I november i 2013 hadde personbilene med bensinmotor 121 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

Hittil i år er CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 110 g/km, 14 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For personbilene med bensinmotor er utslippet redusert med 4 g/km til 120 g/km i perioden. Utslippet fra personbilene med dieselmotor er redusert med 1 g/km til 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i november 2014 (endring i forhold til november 2013):

  • Alle personbiler  109 g/km (-4 g/km)
  • Bensinbiler         117 g/km (-4 g/km)
  • Dieselbiler          133 g/km (-1 g/km)

CO2-utslipp fra varebiler klasse 2 ble 170 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i november ble 170 g/km, 6 g/km lavere enn i november 2013.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
November Januar t.o.m november
CO2-intervall
g/km
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
0 12,4 11,9 0,5 12,6 5,1 7,5
1 - 50 1,1 0,1 1,0 1,2 0,2 1,0
51 - 110 26,7 22,7 4,0 24,0 22,2 1,8
111 - 120 12,6 16,0 -3,3 13,8 16,1 -2,4
121 -130 11,8 11,0 0,8 11,8 10,4 1,4
131 - 150 19,5 18,2 1,2 18,4 23,7 -5,3
151 - 170 13,2 16,2 -2,9 15,0 16,4 -1,4
171 - 190 1,8 2,9 -1,1 2,3 4,6 -2,3
191 og mer 0,9 1,1 -0,2 0,9 1,2 -0,3


Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no