logo

Meny

CO2-utslippet i mars

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars var 63 g/km, det er hele 22 g/km lavere enn i mars 2017.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler mars 2018

  Personbiler

CO2-utslipp
mars 2018

Endring i forhold til
mars 2017

  Alle personbiler

63 g/km

(- 22 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

92 g/km

(- 7 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

127 g/km

(+ 13 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mars ble 149 g/km, 4 g/km lavere enn i mars 2017.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Mars Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 37,3 21,2 16,1 28,7 18,3 10,4
1 - 50 15,4 10,5 4,9 16,1 12,9 3,2
51 - 110 15,4 24,7 -9,3 19,1 25,6 -6,5
111 - 120 6,3 9,1 -2,8 7,5 9,9 -2,4
121 -130 8,7 12,0 -3,3 10,0 14,1 -4,1
131 - 150 10,6 16,9 -6,3 12,1 14,6 -2,5
151 - 170 5,1 4,3 0,8 5,2 3,2 2,0
171 - 190 0,7 0,8 -0,1 0,7 0,8 -0,1
191 og mer 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 00

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no