logo

Meny

CO2-utslippet i mars

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars ble 85 g/km, det er 3 g/km lavere enn i mars 2016.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars var 85 g/km, det er 3 g/km lavere enn i mars 2016. I mars ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 99 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 126 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i mars (endring i forhold til mars 2016):

  • Alle personbiler 85 g/km (-3 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 99 g/km (+3 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 126 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. mars (endring i forhold til samme periode i 2016):

  • Alle personbiler 86 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 96 g/km (-4 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 123 g/km (-6 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mars ble 153 g/km, 3 g/km lavere enn i mars 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 150 g/km, 3 g/km lavere enn i samme periode i 2016.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Mars Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
0 21,2 18,8 2,4 18,3 17,4 0,9
1 - 50 10,5 13,3 -2,8 12,9 10,5 2,4
51 - 110 24,7 21,0 3,7 25,6 20,9 4,7
111 - 120 9,1 10,5 -1,4 9,9 11,7 -1,8
121 -130 12,0 11,1 0,9 14,1 11,8 2,3
131 - 150 16,9 17,4 -0,5 14,6 20,2 -5,6
151 - 170 4,3 6,8 -2,5 3,2 6,3 -3,1
171 - 190 0,8 0,7 0,1 0,8 0,8 0,0
191 og mer 0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no