logo

Meny

CO2-utslippet i mars

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars ble 88 g/km, det er 5 g/km lavere enn i mars 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars var 88 g/km, det er 5 g/km mindre enn i mars 2015. I mars ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten bensin plug-in hybrider) 117 g/km, mens det for dieseldrevne (uten bensin plug-in hybrider) personbiler ble 131 g/km. I mars 2015 hadde de bensindrevne personbilene 117 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 132 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i mars (endring i forhold til mars 2015):

  • Alle personbiler 88 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 117 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 131 g/km (-1 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 96 g/km (-17 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. mars (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 118 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 101 g/km (-12 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-3 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mars ble 156 g/km, 13 g/km lavere enn i mars 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for de tre første månedene i år er 152 g/km, mens det i samme periode i 2015 var 170 g/km.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Mars Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 18,7 24,0 -5,3 17,3 20,4 -3,1
1 - 50 13,3 2,5 10,8 10,5 2,5 8,0
51 - 110 21,0 22,6 -1,6 20,9 22,2 -1,3
111 - 120 10,5 10,9 -0,4 11,7 11,4 0,3
121 -130 11,1 10,0 1,1 11,8 11,4 0,4
131 - 150 17,5 16,7 0,8 20,2 18,2 2,0
151 - 170 6,8 11,3 -4,5 6,3 11,2 -4,9
171 - 190 0,7 1,4 -0,7 0,8 2,0 -1,2
191 og mer 0,4 0,7 -0,3 0,4 0,6 -0,2

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no