logo

Meny

CO2-utslippet i mars

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars var 93 g/km, det er 8 g/km mindre enn i mars 2014.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars ble 93 g/km, det er 8 g/km mindre enn i mars 2014. I mars ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I mars i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 122 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 135 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i mars (endring i forhold til mars 2014):

  • Alle personbiler 93 g/km (-8 g/km)
  • Bensinbiler 117 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. mars
(endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 98 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (-4 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i mars ble 169 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mars ble 171 g/km, 5 g/km lavere enn i mars 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Mars Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 24 20,3 3,7 20,4 14,5 5,9
1 - 50 2,5 1,9 0,6 2,5 1,3 1,2
51 - 110 22,6 19,7 2,9 22,2 21,1 1,1
111 - 120 10,9 12,0 -1,1 11,4 12,4 -1,0
121 -130 10,0 11,2 -1,2 11,4 12,4 -1,0
131 - 150 16,7 17,3 -0,6 18,2 18,3 -0,1
151 - 170 11,3 14,3 -3,0 11,2 16,6 -5,4
171 - 190 1,4 2,3 -0,9 2,0 2,3 -0,3
191 og mer 0,7 1,0 -0,3 0,6 1,1 -0,5

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no