logo

Meny

CO2-utslippet i mai

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mai var 79 g/km, det er hele 11 g/km lavere enn i mai 2017.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mai var 79 g/km, det er 11 g/km lavere enn i mai 2017.

  Personbiler

CO2-utslipp
mai 2018

Differanse
mai 2017

  Alle personbiler

79 g/km

(-11 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

94 g/km

(-3 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

128 g/km

(+1 g/km)

 

  Personbiler

CO2-utslipp
januar - mai 2018

Differanse
januar - mai 2017

  Alle personbiler

75 g/km

(-13 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

93 g/km

(-4 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

128 g/km

(+3 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mai ble 155 g/km, det samme som i mai 2017. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 154 g/km, 2 g/km høyere enn i samme periode i 2017.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Mai Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 22,4 15,4 7,0 26,6 17,1 9,5
1 - 50 13,8 11,6 2,2 15,2 12,4 2,8
51 - 110 26,2 29,5 -3,3 21,1 26,3 -5,2
111 - 120 8,5 9,2 -0,7 7,8 9,8 -2,0
121 -130 10,0 11,7 -1,7 9,9 13,3 -3,4
131 - 150 11,9 16,5 -4,6 12,3 15,9 -3,6
151 - 170 5,3 4,8 0,5 5,5 4,0 1,5
171 - 190 1,1 0,8 0,3 1,0 0,8 0,2
191 og mer 0,7 0,6 0,1 0,6 0,5 0,1

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no