logo

Meny

CO2-utslippet i mai

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mai var 113 g/km, det er 14 g/km mindre enn i mai 2013.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i hittil i år er 111 g/km, 16 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For bensinbiler er CO2-utslippet 121 g/km hittil i år, 4 g/km lavere enn i fjor. For de dieseldrevne bilene er CO2-utslippet 135 g/km, 1 g/km lavere enn i samme periode i 2013.

CO2-utslipp for nye personbiler i mai 2014 (endring i forhold til mai 2013):

  • Alle personbiler 113 g/km (-14 g/km)
  • Bensinbiler 120 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 134 g/km ( 0 g/km)
CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
  Mai Januar t.o.m. Mai
CO2-intervall
g/km
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
2014
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
0 10,9 2,9 8,0 13,0 3,1 9,9
1 - 50 1,0 0,1 0,9 1,3 0,3 1,0
51 - 110 24 23,1 0,9 21,9 21,0 0,9
111 - 120 14,8 15,3 -0,6 13,4 16,5 -3,1
121 -130 12,3 10,6 1,7 12,2 10,0 2,2
131 - 150 17,6 15,5 -7,9 18,2 25,8 -7,6
151 - 170 15,5 16,1 -0,6 16,5 15,8 0,7
171 - 190 2,9 5,1 -2,2 2,4 6,0 -3,6
191og mer 1,0 1,3 -0,3 1,0 1,5 -0,5


Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mai ble 171 g/km, 7 g/km lavere enn i mai 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert hittil i 2014 er 174 g/km, 4 g/km lavere enn i samme periode i fjor.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no