logo

Meny

CO2-utslippet i juni

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni var 73 g/km, det er hele 5 g/km lavere enn i juni 2017.

  Personbiler

CO2-utslipp
juni 2018

Differanse
juni 2017

  Alle personbiler

73 g/km

-5 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

90 g/km

-7 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

129 g/km

0 g/km

 

  Personbiler

CO2-utslipp
januar - juni 2018

Differanse
januar - juni 2017

  Alle personbiler

75 g/km

-11 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

93 g/km

-4 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

128 g/km

+2 g/km

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juni ble 154 g/km, det 2 gr/km lavere enn i juni 2017. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 154 g/km, 2 g/km høyere enn i samme periode i 2017.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Juni Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 25,1 27,8 -2,7 26,3 19,0 7,3
1 - 50 14,3 10,9 3,4 15,0 12,1 2,9
51 - 110 26,9 20,9 6,0 22,3 25,3 -3,0
111 - 120 7,5 7,2 0,3 7,7 9,3 -1,6
121 -130 10,0 10,5 -0,5 9,9 12,8 -2,9
131 - 150 9,7 15,8 -6,1 11,7 15,9 -4,2
151 - 170 5,1 5,6 -0,5 5,4 4,3 1,1
171 - 190 0,9 0,8 0,1 0,9 0,8 0,1
191 og mer 0,5 0,5 0,0 0,6 0,5 0,1

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no