logo

Meny

CO2-utslippet i juni

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni ble 96 g/km, det er det samme som i juni 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni var 96 g/km, det er det samme som i juni 2015. I juni ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten bensin plug-in hybrider) 118 g/km, mens det for dieseldrevne (uten bensin plug-in hybrider) personbiler ble 131 g/km. I juni 2015 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 131 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i juni (endring i forhold til juni 2015):

  • Alle personbiler 96 g/km (0 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 118 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 131 g/km (0 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 101 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-1 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juni (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 94 g/km (-4 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 117 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 100 g/km (-10 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-2 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Overgang til Euro 6 varebiler gir fortsatt store utslag på CO2-utslippet for varebiler klasse 2. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juni ble 158 g/km, 9 g/km lavere enn i juni 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 155 g/km, 13 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

 

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Juni Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 14,0 18,4 -4,4 15,2 18,5 -3,3
1 - 50 10,9 7,5 3,4 11,4 4,5 6,9
51 - 110 23,1 21,4 1,7 22,5 23,1 -0,6
111 - 120 12,1 11,9 0,2 12,3 11,8 0,5
121 -130 11,8 9,6 2,2 11,6 10,5 1,1
131 - 150 20,0 19,4 0,6 19,4 18,3 1,1
151 - 170 6,7 10,3 -3,6 6,4 11,2 -4,8
171 - 190 1,0 1,1 -0,1 0,8 1,6 -0,8
191 og mer 0,4 0,4 0,0 0,4 0,6 -0,2

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no