logo

Meny

CO2-utslippet i juni

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni  var 96 g/km, det er 14 g/km mindre enn i juni 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i juni ble 96 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni ble 96 g/km, det er 14 g/km mindre enn i juni 2014. I juni ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 119 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 131 g/km. I juni i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 133 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i juni (endring i forhold til juni 2014):

  • Alle personbiler 96 g/km (-14 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (+-0 g/km)
  • Dieselbiler 131 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juni
(endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 98 g/km (-13 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i juni ble 166 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juni ble 166 g/km, 5 g/km lavere enn i juni 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse to hittil i år er 168 g/km, 5 g/km lavere enn i samme periode i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Juni Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 18,4 12,6 5,8 18,4 12,9 5,5
1 - 50 7,5 0,8 6,7 4,5 1,2 3,3
51 - 110 21,4 24,6 -3,2 23,1 22,4 0,7
111 - 120 11,9 15,3 -3,4 11,8 13,7 -1,9
121 -130 9,6 11,3 -1,7 10,5 12,1 -1,6
131 - 150 19,4 17,5 1,9 18,3 18,1 0,2
151 - 170 10,3 14,6 -4,3 11,2 16,2 -5,0
171 - 190 1,1 2,5 -1,4 1,6 2,4 -0,8
191 og mer 0,4 0,9 -0,5 0,6 1,0 -0,4

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no