logo

Meny

CO2-utslippet i juni

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni var 110 g/km, det er 17 g/km mindre enn i juni 2013.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i hittil i år er 111 g/km, 16 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For bensinbiler er CO2-utslippet 121 g/km hittil i år, 4 g/km lavere enn i fjor. For de dieseldrevne bilene er CO2-utslippet 134 g/km, 2 g/km lavere enn i samme periode i 2013.

CO2-utslipp for nye personbiler i juni 2014 (endring i forhold til juni 2013):

  • Alle personbiler 110 g/km (-17 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (-6 g/km)
  • Dieselbiler 133 g/km ( -3 g/km)
CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Juni Januar t.o.m juni
CO2-intervall
g/km
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
2014
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
0 12,6 3,4 9,2 12,9 3,2 9,8
1 - 50 0,8 0,1 0,6 1,2 0,2 1,0
51 - 110 24,6 20,4 4,2 22,4 20,9 1,4
111 - 120 15,3 16,5 -1,1 13,7 16,5 -2,8
121 -130 11,3 10,6 0,7 12,1 10,1 2,0
131 - 150 17,5 26,0 -8,5 18,1 25,8 -7,7
151 - 170 14,6 17,3 -2,8 16,2 16,1 0,1
171 - 190 2,5 4,5 -2,0 2,4 5,8 -3,4
191og mer 0,9 1,2 -0,3 1,0 1,4 -0,4

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mai ble 171 g/km, 7 g/km lavere enn i mai 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert hittil i 2014 er 174 g/km, 4 g/km lavere enn i samme periode i fjor.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no