logo

Meny

CO2-utslippet i juni

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni var 127 g/km, det er 4 g/km mindre enn i juni 2012. I juni i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 125 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 136 g/km. I juni i 2012 hadde de bensindrevne personbilene 132 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 136 g/km.
Hittil i år er CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 127 g/km, 4 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For personbilene med bensinmotor er utslippet redusert med 6 g/km til 125 g/km i perioden. Utslippet fra personbilene med dieselmotor er uendret; 136 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i juni 2013 (endring i forhold til juni 2012):

Alle personbiler 127 g/km (-4 g/km)
Bensinbiler 125 g/km (-7 g/km)
Dieselbiler 136 g/km (0 g/km)
 

Reduksjon i CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juni ble 176 g/km, 6 g/km lavere enn i juni i fjor. CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 hittil i år er 177 g/km, mens det i samme periode i fjor var 184 g/km (-7 g/km).

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no