logo

Meny

CO2-utslippet i juli

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli var 83 g/km, det er 4 g/km lavere enn i juli 2017.

  Alle personbiler

83 g/km

- 4 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

101 g/km

+ 7 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

130 g/km

+ 2 g/km

 

  Personbiler

CO2-utslipp
januar - juli 2018

Differanse
januar - juli 2017

  Alle personbiler

76 g/km

- 10 g/km

  Bensinbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

94 g/km

- 2 g/km

  Dieselbiler (alle, inkludert ladbare hybrider)

129 g/km

+ 3 g/km

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juli ble 151 g/km, det 5 g/km lavere enn i juli 2017. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 154 g/km, 1 g/km høyere enn i samme periode i 2017.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Juli Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
2018
Andel %
2017
Andel %
Endring andel
2017 - 2018 i %
0 23,9 16,0 7,9 26,0 18,6 7,4
1 - 50 11,7 14,3 - 2,6 14,7 12,4 2,3
51 - 110 20,0 17,3 - 7,3 11,0 25,6 - 3,6
111 - 120 8,0 8,3 - 0,3 7,8 9,2 - 1,4
121 -130 12,5 10,7 1,8 10,2 12,5 -2,3
131 - 150 13,9 16,2 - 2,3 12,0 15,9 - 3,9
151 - 170 8,6 6,0 2,6 5,8 4,5 1,3
171 - 190 0,9 0,7 0,2 0,9 0,8 0,1
191 og mer 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,1

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskoordinator Tlf.: 450 30 187 E-post: sw@ofv.no

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no