logo

Meny

CO2-utslippet i juli

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli ble 98 g/km, det er 4 g/km lavere enn i juli 2015.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli var 98 g/km, det 4 g/km lavere enn i juli 2015. I juli ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten bensin plug-in hybrider) 118 g/km, mens det for dieseldrevne (uten bensin plug-in hybrider) personbiler ble 131 g/km. I juli 2015 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 131 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i juli (endring i forhold til juli 2015):

  • Alle personbiler 98 g/km (-4 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 119 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 132 g/km (+1 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 98 g/km (-12 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (0 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juli (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 94 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 118 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 99 g/km (-11 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-2 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juli ble 157 g/km, 5 g/km lavere enn i juli 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 155 g/km, 13 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Juli Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
2016
Andel %
2015
Andel %
Endring andel
2015 - 2016 %
0 10,0 14,3 -4,3 14,5 17,9 -3,4
1 - 50 15,3 6,1 9,2 11,9 4,7 7,2
51 - 110 21,7 23,3 -1,6 22,4 23,1 -0,7
111 - 120 10,9 11,2 -0,3 12,2 11,7 0,5
121 -130 12,9 11,5 1,4 11,7 10,7 1,0
131 - 150 20,7 20,9 -0,2 19,6 18,7 0,9
151 - 170 7,0 11,2 -4,2 6,5 11,2 -4,7
171 - 190 1,0 1,1 -0,1 0,9 1,5 -0,6
191 og mer 0,5 0,3 0,2 0,4 0,6 -0,2

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no