logo

Meny

CO2-utslippet i juli

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli var 102 g/km, det er 9 g/km mindre enn i juli 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i juli ble 102 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli ble 102 g/km, det er 9 g/km mindre enn i juli 2014. I juli ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 120 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 131 g/km. I juli i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 133 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i juli (endring i forhold til juli 2014):

  • Alle personbiler 102 g/km (-9 g/km)
  • Bensinbiler 120 g/km (+1 g/km)
  • Dieselbiler 131 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juli
(endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 99 g/km (-12 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i juli ble 162 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juli ble 162 g/km, 10 g/km lavere enn i juli 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse to hittil i år er 168 g/km, 5 g/km lavere enn i samme periode i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Juli Akkumulert 2015
CO2-intervall
g/km
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
2015
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2014 - 2015 %
0 14,2 11,7 2,5 17,8 12,7 5,1
1 - 50 6,1 1,0 5,1 4,7 1,2 3,5
51 - 110 23,3 25,0 -1,6 23,1 22,7 0,4
111 - 120 11,2 14,3 -3,1 11,7 13,8 -2,1
121 -130 11,5 11,7 -0,2 10,7 12,0 -1,3
131 - 150 20,9 18,0 2,9 18,7 18,1 0,6
151 - 170 11,2 15,3 4,1 11,2 16,0 -4,8
171 - 190 1,1 2,2 -1,1 1,6 2,4 -0,8
191 og mer 0,3 0,8 -0,5 0,6 1,0 -0,4

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no