logo

Meny

CO2-utslippet i juli

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli var 111 g/km, det er 16 g/km mindre enn i juli 2013.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli var 111 g/km, det er 16 g/km mindre enn i juli 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor ble 119 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 133 g/km. I juli i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 124 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 135 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i juli 2014 (endring i forhold til juli 2013):

  • Alle personbiler 111 g/km (-16 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 133 g/km (-2 g/km)
CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Juli Januar t.o.m juli
CO2-intervall
g/km
2014
Andel %
2013
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
2014
Andel %
2014
Andel %
Endring andel
2013 - 2014 %
0 11,7 2,5 9,2 12,7 3,1 9,7
1 - 50 1,0 0,2 0,7 1,2 0,2 0,9
51 - 110 25,0 22,8 2,2 22,7 21,2 1,5
111 - 120 14,3 16,9 -2,6 13,8 16,6 -2,7
121 -130 11,7 9,8 1,9 12,0 10,1 2,0
131 - 150 18,0 25,4 -7,3 18,1 25,8 -7,7
151 - 170 15,3 17,8 -2,5 16,0 16,3 -0,3
171 - 190 2,2 3,5 -1,2 2,4 5,5 -3,1
191og mer 0,8 1,1 -0,4 1,0 1,4 -0,4

CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juli ble 172 g/km, 4 g/km lavere enn i juli 2013.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no