logo

Meny

CO2-utslippet i juli

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli var 127 g/km, det er 5 g/km mindre enn i juli 2012. I juli i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 124 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 135 g/km. I juli i 2012 hadde de bensindrevne personbilene 131 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 136 g/km.

Hittil i år er CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 127 g/km, 4 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For personbilene med bensinmotor er utslippet redusert med 6 g/km til 125 g/km i perioden. Utslippet fra personbilene med dieselmotor er uendret - 136 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i juli 2013 (endring i forhold til juli 2012):

  • Alle personbiler 127 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler 124 g/km (-7 g/km)
  • Dieselbiler 135 g/km (-1 g/km)
     

Reduksjon i CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juli ble 176 g/km, 5 g/km lavere enn i juli i fjor. CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 hittil i år er 177 g/km, mens det i samme periode i fjor var 184 g/km (-7 g/km).

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no