logo

Meny

CO2-utslippet i juli

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli var 134 g/km. Dette er 4,3 % lavere enn i juli 2010. I juli i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 132 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 135 g/km. I juli i 2010 hadde bensindrevne personbiler 140 g/km i CO2-utslipp, mens dieseldrevne personbiler hadde 141 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i juli 2011 (januar-juli i parentes):

  • Alle personbiler 134 g/km (135 g/km)
  • Bensinbiler 132 g/km (132 g/km)
  • Dieselbiler 135 g/km (138 g/km)
     

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 redusert med 6,1 % i juli
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juli ble 184 g/km, mens det i samme måned i fjor var 196 g/km. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nyregistrerte varebiler klasse 2 hittil i år er 189 g/km, mens det i samme periode i fjor var 194 g/km.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no